28.05.2010

Stine anbefaler: To the Lighthouse

Det er på tide å anbefale en klassiker, en godbit jeg oppdaget når jeg studerte engelsk på universitetet. En bok jeg ikke hadde trodde jeg kom til å like så godt som jeg gjorde.

To the lighthouse (Til fyret på norsk) er skrevet av Virginia Woolf og handler om Mr. og Mrs. Ramsay og deres åtte barn. Gjennom flere år får vi kjennskap til disse menneskene og sommerhuset i Skottland, og målet med det hele er å komme seg ut til fyret.

Boka er delt inn i tre deler, hvor vi i den første delen får mest kjennskap til Mr. Ramsay og hans personlighet, spesielt i forhold til kona og sønnen James. Andre del spenner over få sider rent fysisk, men hele ti år i tidsperspektiv. Denne delen heter treffende nok "Time passes" og det er her 1. verdenskrig kommer inn sammen med en rekke dødsfall i familien. I siste del dreier det seg om å forsone seg med det som har skjedd de siste årene, og frigjøre seg fra tidligere laster. Og dette gjør de ved å reise til fyret.

Dette er på en måte en utypisk måte å fortelle en historie på, fordi den ikke er kronologisk, men snarere preget av "stream of consciousness" (den konstante strømmen av vekslende tanker og følelser). I begynnelsen var det litt tungt og uvant å lese på denne måten, men når man kommer inn i det er det faktisk en ganske behagelig måte å lese fortellingen på. Woolf beviser at det ikke alltid er handlingen som er det interessant, men snarere det som foregår i menneskets psyke.

Jeg har lest få klassikere - antageligvis fordi jeg frykter at de skal være store, tunge, kjedelige og ikke leve opp til forventningene - men Woolfs roman viser tydelig at jeg burde gi flere klassikere en sjanse!

Ingen kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...